Privacy Policy

Looptijden.nl is een sportcommunity van MeetMijnTijd B.V. Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle details? Lees ze hieronder.

Bewerk de privacy instellingen van jouw profiel (bijv. om deze onzichtbaar te maken).

Datum laatste wijziging: 14-11-2014.

Lees verder ook

Onderstaande documenten zijn belangrijk om te lezen wanneer je gebruik maakt van Looptijden.nl.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de sportscommunity websites en apps van MeetMijnTijd B.V.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de website (‘Website’) en bijbehorende mobiele applicatie (‘App’) van deze sportcommunity is MeetMijnTijd B.V.:
Bedrijf MYLAPS Experience Lab B.V.
Directeur Bas van Rens
Telefoon +31 (0)23 7600 161
E-mail info@meetmijntijd.nl
Website www.meetmijntijd.nl
Adres Overschiestraat 65
  1062XD Amsterdam
Kvk. nummer 58217053

Algemeen

MeetMijnTijd respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website(s) en App(s) (‘Gebruikers’) en draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van de door haar Gebruikers verstrekte persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe MeetMijnTijd welke persoonsgegevens van de Gebruikers van haar Website(s) en App(s) verwerkt en voor welke doeleinden.

Door gebruik te maken van de Website(s) en/of App(s), al dan niet door het aanmaken van een persoonlijk account dat geschikt is voor gebruik op de diverse sportscommunities van, of voor derden door, MeetMijnTijd, gaat de Gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Artikel 1 - Hoe verzamelen

MeetMijnTijd verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer hij of zij deze persoonsgegevens aan MeetMijnTijd heeft verstrekt via de Website(s) en/of App(s), bijvoorbeeld door:

 1. Een algemeen bezoek aan de Website(s)
 2. Het gebruik van de App(s)
 3. Contact op te nemen met met een verzoek om informatie over de diensten of producten van MeetMijnTijd
 4. Zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief van een of meerdere sportscommunities;
 5. Een bestelling te doen in de shop op de Website(s), zoals het kopen van een product dat daar wordt aangeboden door een derde of voor een product of uitbreiding van diensten (‘Plus Pakket’) door MeetMijnTijd;
 6. Gebruik van een persoonlijk account via de Website(s) en/of App(s);
 7. Deelname aan de Community via de Website(s) en/of App(s).

Artikel 2 - Welke gegevens

Door MeetMijnTijd worden de volgende (persoons)gegevens verzameld van de Gebruiker door gebruik van de Website(s) en/of App(s):

 1. Bij een bezoek aan de Website(s) of bij gebruik van de App(s) slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
 2. Voor een verzoek om informatie verwerkt MeetMijnTijd de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 3. Om als Gebruiker de digitale nieuwsbrief te ontvangen, een persoonlijk account te gebruiken voor producten en diensten van MeetMijnTijd, een bestelling van producten van MeetMijnTijd (en niet een derde) te plaatsen of een bijdrage aan het openbaar forum (‘Community’) te leveren, moet u een persoonlijk account aanmaken, waarvoor u:
  • verplicht een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres moet verstrekken;
  • optioneel uw volledige naam, foto, woonplaats, geboortedatum, website, geslacht, reviews, blogs, gegevens omtrent uw gezondheid, locatie, prestatie, en andere persoonlijke gegevens (zoals uitrusting, persoonlijke kalender, coach en geaccepteerde vrienden) in uw account kunt bijwerken via de Website(s) en/of App(s);
 4. Financiële gegevens en contact- en adresgegevens van de betreffende Gebruiker voor het verwerken van een geplaatste bestelling of als een Gebruiker zich abonneert op betaalde diensten.

Artikel 3 - Doeleinden verwerking

MeetMijnTijd verwerkt deze persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan MeetMijnTijd heeft verstrekt:

 1. Als de Gebruiker MeetMijnTijd om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt MeetMijnTijd de daarvoor verstrekte persoonsgegegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 2. Als de Gebruiker een bestelling doet voor producten van MeetMijnTijd, gebruikt MeetMijnTijd de noodzakelijke persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
 3. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief van een of meerdere sportscommunities, gebruikt MeetMijnTijd de persoonsgegevens om de nieuwsbrief aan de Gebruiker te versturen.
 4. Als de Gebruiker gebruik maakt van een persoonlijk account via de Website(s) en/of App(s), gebruikt MeetMijnTijd de persoonsgegevens om de daarop betrekking hebbende diensten te leveren, zoals het bijwerken van het persoonlijk account en voor inzage beschikbaar maken van bepaalde gegevens, zoals trainingsdata en gezondheidsdata, aan de persoonlijke coach en geaccepteerde vrienden van een Gebruiker (mits daarvoor expliciet toestemming is verstrekt).

Artikel 4 - Overige gegevensverwerking

MeetMijnTijd kan de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van MeetMijnTijd die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact op nemen met MeetMijnTijd via privacy@meetmijntijd.nl.

Artikel 5 - Anoniem gebruik voor analyse

MeetMijnTijd kan verder de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van Gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar Website(s) en App(s) en (ii) analyseren en verbeteren van gebruik van de Website(s) en App(s).

Artikel 6 - Cookies

MeetMijnTijd maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken om onder andere gebruik van de Website(s) en App(s) te analyseren en verbeteren, voor social media (zoals Facebook en Twitter), om te zorgen dat voor de Gebruiker relevante advertenties verschijnen, voor het plaatsen en afhandelen van een bestelling en om gebruik te maken van een persoonlijk account.

MeetMijnTijd heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Daarop is uitsluitend hun privacy policy van toepassing. U kunt hier (Engelstalig) lezen hoe Google (voor Adsense, Adwords en Analytics) met deze gegevens omgaat en eventueel uw instellingen aanpassen.

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers van de betreffende websites.

Artikel 7 - Doorgifte aan derden

MeetMijnTijd zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet zonder toestemming van de betreffende Gebruiker aan derden doorgeven, tenzij:

 1. De doorgifte geschiedt aan een door MeetMijnTijd voor de in deze Privacy Policy opgesomde doeleinden onder 3 – 5 ingeschakelde bewerker, met welke bewerker MeetMijnTijd een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 2. MeetMijnTijd op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
 3. in de toekomst binnen MeetMijnTijd een reorganisatie plaatsvindt (op welke wijze dan ook), met als gevolg dat MeetMijnTijd persoonsgegevens van een Gebruiker moet overdragen aan een andere organisatie.

Artikel 8 - Delen met toestemming

Informatie op de Website (waaronder via de Community en App) is (deels) openbaar en wereldwijd toegankelijk. Deze informatie kan dus door andere personen bekeken worden.

Bepaal zelf wat je wel/niet deelt

Een persoonlijk account is geschikt voor gebruik op de diverse sportscommunities van, of voor derden door, MeetMijnTijd. Gebruikers van een persoonlijk account kunnen zelf aangeven in hun persoonlijk account of en welke ingevoerde gegevens al dan niet zichtbaar zijn voor anderen (zoals hun coach, geaccepteerde vrienden en/of andere mede gebruikers) op de door hen gebruikte sportscommunity. Standaard worden de gebruikersnaam met foto alsmede wedstrijddata wél, en trainingsdata alsmede gezondheidsmetingen niet, voor anderen zichtbaar gemaakt.
Uitzondering is dat een coach en de geaccepteerde vrienden van een Gebruiker wel standaard toegang hebben tot deze data.

Wie ervoor kiest om bepaalde informatie te delen, gaat ermee akkoord dat die informatie door een onbekende groep lezers op onbekende wijze verder verwerkt kan worden. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen, verwijdert (althans anonimiseert) MeetMijnTijd bijdragen in de Community waarin identificeerbare informatie over derden wordt gepubliceerd.

Koppeling met derden

Als een Gebruiker gegevens die worden verzameld via de Website(s) en App(s) van MeetMijnTijd deelt met toepassingen van derden, zoals andere platformen of apps, dan zijn op de verwerking daarvan door deze derden uitsluitend de privacy policies van die derden van toepassing. Hieronder is mede begrepen, maar daartoe niet beperkt, het openbaar delen via social media. MeetMijnTijd heeft op hun gegevensverwerking helaas geen invloed.

Artikel 9 - Minderjarigen

De Website(s) en App(s) zijn niet gericht op gebruik door minderjarigen (dat wil zeggen personen onder 16 jaar). Minderjarigen mogen zich in ieder geval alleen registreren als Deelnemer met toestemming van hun ouders of voogd. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan MeetMijnTijd verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 10 - Rechten Gebruikers

Een Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een Gebruiker kan zijn of haar gegevens bekijken in het persoonlijk account en die gegevens bijwerken. Ook kan een Gebruiker daar het privacy-niveau instellen van die gegevens alsmede of hij of zij de nieuwsbrief van welke sportscommunity wil ontvangen. Indien een Gebruiker verder gebruik wil maken van zijn of haar rechten, stuur dan een e-mail naar privacy@meetmijntijd.nl met het betreffende verzoek.

Artikel 11 - Bewaartermijn

MeetMijnTijd bewaart persoonsgegevens tot een maand nadat een Gebruiker zijn of haar persoonlijk account heeft beëindigd, tenzij MeetMijnTijd op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Na deze beëindiging kan een Gebruiker geen gebruik meer maken van bepaalde onderdelen van de Website(s) en/of App(s).

Artikel 12 - Beveiliging

MeetMijnTijd heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde back-ups, (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede (iii) betaling(sopdracht)en aan MeetMijnTijd via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar).

Ondanks dat MeetMijnTijd alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die (helaas) inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Artikel 13 - Wijzigingen

MeetMijnTijd behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal actief op de Website(s) en via de App(s) bekend worden gemaakt. MeetMijnTijd adviseert de Gebruiker regelmatig deze Privacy Policy door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de Gebruiker na de aanpassing de Website(s) en/of App(s) blijft gebruiken zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Artikel 14 - Rechtskeuze en forum

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MeetMijnTijd partij is, waaronder deze Privacy Policy, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Gebruiker en MeetMijnTijd gesloten overeenkomst (waaronder deze Privacy Policy) dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Heb je vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Policy: e-mail naar privacy@meetmijntijd.nl.